Składanie sprawozdania finansowego do KRS

Jednym z obowiązku firm, które przepisy prawa zobligowały do prowadzenia pełnej księgowości, jest sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego w celu zamknięcia poprzedniego roku obrachunkowego. Do 15 dni od momentu zatwierdzenia tego dokumentu przez zgromadzenie wspólników, należy złożyć je do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jeszcze do niedawna możliwe było składanie sprawozdania w formie tradycyjnej – papierowej. Od 1 października 2018 roku, nowe rozporządzenia zobligowały do sporządzania go w formacie XML i przesyłania za pośrednictwem systemu S24, służącego między innymi do zakładania spółek przez internet. W chwili, w której ustanowiono nowe przepisy wszyscy członkowie zarządu zostali zobowiązani do zakupienia i aktywowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, niezbędnego do podpisania sprawozdania przed jego wysłaniem do eKRS. Nie ma już więc możliwości sporządzania tego dokumentu na ostatnią chwilę ponieważ jego opracowanie wymaga odpowiedniego narzędzia, które skonwertuje dopracowany bilans, rachunek zysków i strat oraz pozostałe elementy sprawozdania, w formacie elektronicznym