Sankcje za niezłożenie wniosku lub wymaganych dokumentów

Decydując się na założenie spółki lub dokonanie zmian w KRS należy pamiętać o obowiązku dopełnienia wszystkich formalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jakie sankcje za niezłożenie wniosku lub wymaganych dokumentów grożą przedsiębiorcom?

W przypadku nieterminowego złożenia dokumentów lub wniosków sąd uprawniony jest do wezwania podmiotu oraz nałożenia grzywny. Warto podkreślić, że tego rodzaju grzywna może być nakładana wielokrotnie.

Osobowa spółka handlowa niedopełniająca obowiązków wynikających z uzyskania wpisu do KRS może zostać rozwiązana przez sąd.

W przypadku, gdy osoba prawna nie wykonuje obowiązków rejestracyjnych może otrzymać nadzór kuratora na okres do roku. Kurator w odpowiednim momencie może podjąć czynności zmierzające do likwidacji osoby prawnej.