S24 odwołanie członka zarządu

Pomoc w zgłoszeniu zmiany członka zarządu w s24
Odwołanie członka zarządu w s24

Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pełni najważniejszą funkcję – prowadzi on wszystkie sprawy spółki oraz reprezentuje spółkę na zewnątrz. Odwołanie członka zarządu w spółce może mieć wiele przyczyn, jednak najczęściej jest to utrata zaufania. O składzie zarządu w spółce z o.o. decyduje zgromadzenie wspólników. Odwołanie członka zarządu s24 po spełnieniu warunków może zostać przeprowadzone przez Internet.

 

 

 

Zgromadzenie wspólników na zwykłym lub nadzwyczajnym posiedzeniu (zgromadzeniu) podejmuje uchwałę o zmianie członka zarządu bezwzględną większością głosów. W ciągu 7 dni ta zmiana powinna zostać zgłoszona do KRS, warto jednak pamiętać, że zmiany w zarządzie obowiązują od dnia uchwały, a wpis ma charakter wyłącznie deklaratoryjny.

Masz pytania?

 

Odwołanie członka zarządu s24

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostały założone w systemie s24 i nie dokonywano w nich żadnych zmian metodą tradycyjną istnieje możliwość przeprowadzania procedury odwołania członka zarządu w elektronicznie, w systemie.

S24 odwołanie członka zarządu procedura

Wszelkie dokumenty sporządzane są z wykorzystaniem udostępnionych wzorów, przygotowuje się elektronicznie wniosek, uchwałę o zmianie zarządu, koniecznie trzeba dołączyć listę wspólników oraz ewentualnie oświadczenie nowe członka zarządu (jeśli jest powoływany). Do podpisania dokumentów konieczny jest e-podpis kwalifikowany lub profil zaufany (muszą go posiadać m.in. wspólnicy i osoby upoważnione do reprezentacji w spółce).
Zmiana w składzie członków zarządu zgłaszana przez system elektroniczny niesie nieco mniejsze koszty – opłata sądowa za zmiany wynosi 300 zł. Czas rozpatrzenia przez sąd wniosku to ok.1 dzień roboczy.

Odwołanie jedynego członka zarządu s24

Podczas, gdy przez system s24 zgłaszana jest zmiana – odwołanie jedynego członka zarządu spółki z oo. konieczne jest od razu powołanie kogoś innego na jego miejsce i zgłoszenie tego do KRS. Niedopełnienie tego obowiązku może wiązać się ze zwrotem wniosku przez Sąd lub wezwaniem do uzupełnienia braków.

Przeczytaj także: