Rozszerzenie przedmiotu działalności spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonuje na rynku w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie informacje na temat danego podmiotu możemy odnaleźć w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wszelkie modyfikacje oraz zmiany w zakresie działania spółki z o.o. na rynku należy zgłosić na odpowiednich formularzach do KRS.

Masz pytania?

 

Na czym polega zmiana przedmiotu działalności spółki?

Na czym polega rozszerzenie przedmiotu działalności spółki z o.o?

Na wstępie należy zaznaczyć, że zmiana przedmiotu działalności stanowi postanowienie statutowe, czyli wymaga dokonania zmiany umowy spółki. Pierwszym krokiem do dopełnienia niezbędnych formalności jest podjęcie uchwały zgromadzenia wspólników. Zmiana, o której mowa wymaga formy aktu notarialnego.
Zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w obecności notariusza, którego obowiązkiem jest sporządzenie protokołu ze spotkania.

Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymaga większości trzech czwartych głosów, a w przypadku zmian nieistotnych zmiana ta wymaga większości dwóch trzecich głosów.

Do istotnych zmian zaliczamy sytuacje, w której nowy obszar działalności staje się podstawowym obszarem jej działania.

Do mniej istotnych zmian zaliczamy przypadek, w którym nowy przedmiot działalności ma charakter pomocniczy lub poboczny (dotychczasowy obszar nadal pozostaje dominującym).

Zmiana umowy spółki powinna zostać zgłoszona do KRS i staje się skuteczna w momencie wpisu do KRS.

 

Przeczytaj także:

Umowa spółki z o.o.

Zmiany w spółce – rodzaje wpisów do KRS