Rejestracja stowarzyszenia w KRS

Pojęciem „stowarzyszenia” określamy dowolne zrzeszenie osób. Istotne jest, że obowiązkowym elementem procedury założenia stowarzyszenia jest dopełnienie formalności w KRS.

Stowarzyszenie działa w celach niezarobkowych.

Rejestracja stowarzyszenia zobowiązuje do złożenia wniosku o wpis do sądu rejestrowego Krajowego Rejestru Sądowego wraz z dokumentami.

Jakie dokumenty należy złożyć rejestrując stowarzyszenie?
– KRS-W20 – formularz podstawowy, służący do zgłoszenia stowarzyszenia
– KRS-WK – służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu
– KRS-WK – służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład komisji rewizyjnej
– KRS-WM – służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania, tym samym, stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców; składamy go tylko wtedy, gdy organizacja chce rozpocząć tę działalność od razu po zarejestrowaniu w rejestrze stowarzyszeń

Warto zaznaczyć, że stowarzyszenie może uzyskać status organizacji pożytku publicznego.

Do wniosku rejestracyjnego można również dołączyć:
– statut stowarzyszenia
– protokół z zebrania założycielskiego
– listę członków założycieli
– podjęte na zebraniu uchwały
– oświadczenia członków zarządu o ich adresach do doręczeń

Uzyskanie wpisu do KRS jest momentem nadania numerów REGON oraz NIP dla stowarzyszenia.