Przekształcenie spółki a numer KRS

Przekształcenie spółki wywołuje wiele zmian prawnych oraz reorganizacji. Proces ten wymaga zatem załatwienia dużej ilości formalności oraz poświęcenia czasu. Pomimo tego sposób ten pozwala na zachowanie ciągłości w firmie i zachowanie jej historii.

Przekształcenie służy dopasowaniu firmy do zmieniających się warunków rynkowych, zmian prawa oraz potrzeb spółki i jej właścicieli. To w jaki sposób będzie przebiegało przekształcenie spółki, w dużej mierze wynika z tego, jakim rodzajem spółki jest spółka przekształcana i jaką spółką ma się stać. Można by pomyśleć, że przekształcając spółkę jej numer KRS pozostaje taki sam. Bo przecież chcemy aby była to ta sama spółka, tylko innego rodzaju.
Otóż nie. Zmiana formy prawnej spółki spowodowana przekształceniem obliguje do wpisu nowego podmiotu do KRS, a co za tym idzie przekształcona spółka otrzymuje nowy numer KRS.
Co jednak warto wiedzieć, spółka na skutek przekształcenia nie traci numerów NIP i REGON, co oznacza, że dla nowej spółki są one takie same.