Prosta spółka akcyjna a zmiany w KRS

Krajowy Rejestr Sądowy już od kilku lat przygotowuje się na wejście w życie nowego rodzaju spółki. Prosta spółka akcyjna ma się pojawić już 1 marca 2021 roku i według założeń być niemalże w pełni zelektronizowanym podmiotem.

W związku z nadejściem innowacyjnej spółki, postępowania w KRS od jej pojawienia mają stać się w pełni zinformatyzowane. Dotyczy to także wniosków o zmianę informacji dotyczących spółki w KRS. Aktualizacja danych w KRS o d 1 marca 2021 roku będzie odbywać się tylko elektronicznie. W prostej spółce akcyjnej konieczność zgłaszania zmian będzie ograniczana tylko do tych naprawdę istotnych i zamawiających na komunikacji i danych spółki.

Zmiany konieczne do zgłoszenia dla prostej spółki akcyjnej to:

  • nazwa spółki
  • oznaczenia formy prawnej
  • siedziba i adres
  • numer NIP
  • adres strony internetowej lub adres poczty elektronicznej

Sporo informacji związanych ze spółką akcyjną nie będzie musiała być zgłaszana ze względu na to, że elektroniczna forma jej prowadzenia pozwala w wielu kwestiach na wgląd w jej sprawy.