Prokurent spółki w KRS

Prokura to rodzaj pełnomocnictwa szczególnego. Osobę której udzielono pełnomocnictwa nazywamy prokurentem. Prokurent musi być osobą pełnoletnią i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Prokurent może np. w imieniu zarządu prowadzić sprawy spółki.

Prokurenta uchwałą powołuje zarząd spółki. Następnym krokiem jest zgłoszenie w ciągu 7 dni tego aktu do Krajowego Rejestru Sądowego z pisemnym potwierdzeniem powołanego prokurenta.
Zgłoszenia dokonuje się na załączniku KRS ZL formularza KRS Z3. Opłata za zgłoszenie prokurenta wynosi tyle samo, co za inne zmiany – 250zł za zmianę wpisu oraz 100 zł za ogłoszenie tego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego faktu powołania prokurenta w spółce, pozwala jej kontrahentom na sprawdzenie i potwierdzenie, że dana osoba ma uprawnienia do reprezentowania spółki. Sprawdzenia szybko można dokonać w wyszukiwarce KRS.