Polski Ład zmiana umowy spółki

Nowy Ład zmieniający system podatkowy w Polsce od stycznia 2022 roku wprowadza składkę zdrowotną dla m.in. członków zarządu, którzy pobierają wynagrodzenie ze spółki z tytułu uchwały o powołaniu. Płatnikiem składki zdrowotnej wynoszącej 9% będzie spółka, która zobowiązana zostanie do składania deklaracji w ZUS.

W Kodeksie Spółek Handlowych jest artykuł numer 176, który pozwala na ominięcie tej składki zdrowotnej pod pewnymi warunkami oraz jeśli dodatkowo w umowie spółki znajdą się odpowiednie zapisy.

Członek zarządu, który jest wspólnikiem może pobierać wynagrodzenie ze spółki za wykonywanie powtarzających się czynności. Wynagrodzenie z tego tytułu jest wolne od składek zdrowotnych i społecznych.

Zmian w umowie spółki można dokonać w każdym momencie. Ważne, aby określić w dodawanych zapisach rodzaj/zakres wykonywanych czynności i ich częstotliwość – czynności te nie mogą być wykonywane w sposób ciągły i dotyczyć spraw związanych z zarządzaniem spółką.

Dokonane zmiany w umowie spółki koniecznie należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego przeprowadzając odpowiednio cały proces aktualizacyjny.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie dokonania zmian i ich zgłoszenia do KRS. Zajmiemy się przygotowaniem odpowiednich zapisów do umowy, zorganizujemy spotkanie u Notariusza, który dokona zmian w umowie oraz sporządzimy dokumenty aktualizacyjnie, zgłosimy zmiany i będziemy nadzorować proces aktualizacji.