Pełnomocnik spółek w KRS

Spółki wpisane do KRS mają możliwość skorzystania z pomocy osób, które w ich imieniu będą zajmować się wyznaczonymi czynnościami. Pozwala to odciążyć od niektórych obowiązków wspólników spółki.

Jedną z dostępnych możliwości jest ustanowienie pełnomocnika.

W tym celu należy złożyć:
– formularz KRS-Z3 wraz z załącznikiem KRS-ZL
– w przypadku spółek zarejestrowanych przez Internet ustanowienie pełnomocnika należy zgłosić w systemie S24

W kwestii ustanawiania pełnomocnika dla spółki należy zwrócić uwagę na zapisy umowy spółki. Istnieje możliwość, że umowa reguluje procedurę ustanowienia dla spółki pełnomocnika. Warto zaznaczyć, że pełnomocnik ustanowiony z naruszeniem postanowień umowy spółki może skutecznie ją reprezentować, a jego czynności są ważne.

Procedura ustanowienia pełnomocnika spółki różni się w zależności od wybranej formy prawnej.

W przypadku spółki jawnej oraz partnerskiej każdy wspólnik ma prawo reprezentacji spółki oraz ustanowienia pełnomocnika. Istotne jest jednak, że gdy w spółce partnerskiej został ustanowiony zarząd to on decyduje o pełnomocnictwie.

W spółce komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej prowadzeniem spraw zajmują się komplementariusze, więc mają wyłączne prawo do ustanowienia pełnomocnika.

W spółkach kapitałowych pełnomocnik ustanawiany jest decyzją zarządu spółki.

Koszt ustanowienia pełnomocnika:
– w przypadku tradycyjnej rejestracji spółki – 250 za wpis do KRS i 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowy i Gospodarczym,
– w przypadku rejestracji spółki w S24 – 200 zł wpis do KRS i 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowy i Gospodarczym,