Aktualizacja danych spółki

Pomoc w zmianie danych spółki w KRS​

aktualizacja-danych-krs

liczba wszystkich wspólników spółki

dane wspólników spółki

adresy wspólników spółki

adresy do doręczeń dla Wspólników i Członków Zarządu

liczba udziałów objętych przez wspólników 

 

Świadczymy również usługę sporządzania umowy sprzedaży udziałów w spółce wraz z doradztwem i weryfikacją danych.

aktualizacja-danych-krs

miejsce prowadzenia działalności 

lokalizacja siedziby spółki

miejsce przechowywania dokumentacji

adres do korespondencji

adres właściwego Urzędu Skarbowego

aktualizacja-danych-krs

dane pełnomocników

zakres odpowiedzialności pełnomocnika

zakres pełnomocnictwa

adres do korespondencji

rodzaj powierzonego pełnomocnictwa

aktualizacja-danych-krs

dane członków zarządu

skutki naruszenia zasad reprezentacji spółki

sposób reprezentacji spółki

zakres uprawnień osób reprezentujących spółkę

aktualizacja-danych-krs

nazwa spółki

kody PKD

forma prawna

wysokość kapitału zakładowego

aktualizacja-danych-krs

zmiana zapisów umowy, tekst jednolity umowy spółki

czas trwania spółki

firma i siedziba spółki

podział udziałów

KONSEKWENCJE NIEAKTUALNYCH DANYCH SPÓŁKI W KRS

Aktualizacja danych w KRS ma na celu zabezpieczenie podmiotów prawa wchodzących w stosunku prawne ze spółkami w oparciu o informacje podane w KRS. Właściciel podmiotu powinien pamiętać o tym, aby ujawnione dane w KRS były aktualne i odpowiadały rzeczywistemu stanowi prawnemu i faktycznemu.

Skutki zaniedbania obowiązku aktualizacji danych w KRS:

– brak wiedzy o toczących się postępowaniach względem spółki
– nieważność zawartych umów
– utrata zainteresowania ze strony klientów oraz inwestorów
– zaburzenie pozytywnego wizerunku firmy na rynku


SANKCJE
Sąd rejestrowy ma możliwość nakładania szeregu sankcji na przedsiębiorcę, który zaniedbuje obowiązek aktualizacji danych (grzywna lub nawet rozwiązanie spółki).

Zmiana danych spółki w KRS

Z pomocą doświadczonego grona specjalistów prawnych