Odwołanie członka zarządu a wpis w KRS

Odwołanie członka zarządu to jeden ze sposobów wygaśnięcia jego mandatu. Innymi przyczynami może być upływ kadencji, osobista rezygnacja lub jego śmierć. Odwołanie może nastąpić w dowolnym momencie i może posiadać skutek natychmiastowy. Odwołanie członka zarządu KRS – jak powinna odbyć się procedura?

Odwołanie członka zarządu dokonywane jest zazwyczaj uchwałą wspólników. Konieczne jest złożenie w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia mandatu członka zarządu złożenie do Krajowego Rejestru Sądowego wniosku o wpis zmian. Wniosek ten może zostać podpisany i złożony przez innego członka zarządu uprawnionego do reprezentacji lub nowo powołanego członka. Podczas składania dokumentów do KRS należy uiścić opłatę sądową za zmianę w kwocie 250zł oraz opłatę za publikację w Monitorze Sadowym i Gospodarczym w kwocie 100zł. Przypominamy: dokumenty do Krajowego Rejestru Sadowego można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu  S24 lub PRS.

Wymagane dokumenty do złożenia w KRS w związku z odwołanie członka zarządu:

  • wniosek o zmianę danych  podmiotu,
  • formularz zmiany organów podmiotu,
  • uchwałę wspólników o odwołaniu członka zarządu,
  • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty sądowej za zmianę.