Od lipca zmiana danych w KRS tylko elektronicznie!

Krajowy Rejestr Sądowy od lipca zaczyna funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy powinni już dzisiaj przygotować się na zapowiadane zmiany. W jaki sposób? Istotnie należy podkreślić, że elektroniczne dopełnienie obowiązków wymaga potwierdzenia tożsamości za pośrednictwem jednego z poniższych narzędzi:

  • profil zaufany
  • kwalifikowany podpis elektroniczny

Właściciele firm powinni zdecydować się na wyrobienie swojego e-podpisu, który w przyszłości ułatwi im prowadzenie firmy.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski zawierające e-podpis reprezentanta spółki lub jej pełnomocnika.

Od lipca składanie wniosków (rejestracyjnych, aktualizacyjnych, upadłościowych itp.) przyjmowane będzie wyłącznie w formie elektronicznej. Papierowe dokumenty nie będą rozpatrywane przez sądy.

Przyjęta ustawa przewiduje pełną informatyzację postępowania rejestrowego i prowadzenia akt rejestrowych spółek wpisanych do KRS, które od dnia wejścia w życie przepisów prowadzone będą w systemie teleinformatycznym.

Celem wdrożenia nowych rozwiązań elektronicznych jest przyspieszenie pracy sądów oraz usprawnienie wielu procedur.