Ochrona osób trzecich działających w zaufaniu do KRS

Krajowy Rejestr Sądowy stanowi jeden z najpopularniejszych źródeł informacji na temat podmiotów funkcjonujących na rynku. Wielu odbiorców zewnętrznych czerpiących dane z KRS spotyka się z sytuacja, że dane są nieaktualne oraz niewłaściwe. Czy osoby korzystające z błędnych danych zawartych w KRS są chronione?

Warto zaznaczyć, że art. 14 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zapewnia ochronę osób trzecich działających w zaufaniu do KRS. Przepisy rozumiane są w ten sposób, że właściciel firmy zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru nie może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze (osoby korzystające z informacji nie wiedzą o tym, że opierają swoje decyzje na nieaktualnych informacjach).

Podmiot wpisany do rejestru nie może próbować osiągać korzyści z tytułu niewiedzy osoby trzeciej i zmiany danych, jeżeli nie zostały one zgłoszone w wyznaczonym terminie.

Przedsiębiorca w pełni odpowiada za wszystkie dane udostępniane w Krajowym Rejestrze Sądowym. To na nim spoczywa pełna odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku aktualizacji danych w KRS.

Ochrona osób trzecich działających w zaufaniu do KRS nie dotyczy osób, które „działały w złej wierze”, czyli które zdawały sobie sprawę, że wpisane dane są nieaktualne lub nieprawdziwe.

Ogólnie jednak przyjmuje się, że wpisy w rejestrze są prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.