Obowiązek zgłoszenia listy wspólników przez zarząd

Art. 167 § 2 Kodeksu spółek handlowych jasno określa, że zgłoszenie spółki do KRS zobowiązuje do złożenia podpisanej listy wspólników zawierającej najważniejsze informacje o osobach prowadzących firmę.

Lista wspólników powinna zawierać:

  • imię oraz nazwisko (lub firmę)
  • liczbę i wartość nominalną udziałów

Aktualizacja listy wspólników – czy to obowiązek?

Przedsiębiorcy często zapominają o tym, że jeżeli zmienia się skład wspólników lub podane w liście informacje należy dokonać aktualizacji listy wspólników w KRS.

Uwaga!

Za niedopełnienie obowiązku aktualizacji listy wspólników grozi kara grzywny do 20 000 zł.

Przedsiębiorcy powinni pamiętać o tym, że ponoszą pełną odpowiedzialność za informacje przedstawione w Krajowym Rejestrze Sądowym.