O jakich zmianach należy powiadomić Urząd Skarbowy?

Oprócz zgłoszenia wniosku o zmianę danych do Krajowego Rejestru Sądowego, należy również powiadomić Urząd Skarbowy, gdy zmienią się dane uzupełniające takie, jak:

  • skrócona nazwa,
  • wykaz rachunków bankowych,
  • adresy miejsc prowadzenia działalności,
  • adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej,
  • dane kontaktowe,
  • inne dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe.

Zaktualizowane dane podstawowe z KRS oraz dane uzupełniające z formularza NIP-8 przekazywane są do ZUS.