Kto powinien podpisać wnioski do KRS

Składając pisma urzędowe przedsiębiorcy często zastanawiają się kto powinien podpisać dany dokument, jeśli osób wyznaczonych do reprezentacji jest więcej, a członków zarządu kilku.

Rejestracja spółki

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarząd zgłasza wniosek o wpisanie spółki do rejestru, który powinien być podpisany przez wszystkich członków zarządu bez względu na wyznaczony sposób reprezentacji.

Zmiany w spółce – wnioski aktualizacyjne

Wnioski aktualizacyjne w przypadku kluczowych zmian w spółce powinny być podpisane przez osoby wskazane w sposobie reprezentacji spółki. Jeśli członków zarządu jest wielu i każdy z nich ma możliwość reprezentacji spółki wystarczy, gdy wniosek o zmiany podpisze tylko jeden z nich.

Spółkę przed KRS może reprezentować też pełnomocnik procesowy profesjonalny np. adwokat czy radca prawny lub pełnomocnik procesowy zwykły np. pracownik spółki.