Kto podpisuje dokumenty, na których są zgłaszane zmiany w rejestrze?

Stowarzyszenie, które zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym może zgłosić zmianę, dzięki złożeniu odpowiedniego wniosku. Wniosek udostępniony jest na stronie internetowej, co znacznie ułatwia pracę przedstawiciela stowarzyszenia. Złożenie wniosku oznacza przygotowanie odpowiednich dokumentów składających się z kilku formularzy. 

Formularze podpisują osoby wyznaczone do reprezentacji, czyli członkowie Zarządu. Kto jest członkiem zarządu? Osoba, która została zgodna jako reprezentant np. dwóch członków zarządu działających łącznie w tym prezes.

Jeśli chodzi o dokumenty lub załączniki do wniosku to, to kto się pod nimi podpisuje zależy od tego jaki organ podejmował decyzję dotyczącą zmiany.