Księga udziałów

Księga udziałów jest dokumentem, który jest prowadzony w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Księga ta zawiera wszelkie najpotrzebniejsze dane o wspólnikach spółki z o.o.
Taka księga udziałów powinna zawierać informacje takie jak:
– dane wspólników (imię, nazwisko, firma)
– adres wspólników
– wartość udziałów
– liczbę udziałów
– dane o ustanowieniu zastawu lub użytkowania
– wykonywanie prawa głosu
– wszelkie zmiany (udziałów lub wspólników)
Odpowiedzialnym za prowadzenie księgi udziałów powinien być zarząd spółki, to właśnie ten podmiot powinien zbierać dane o udziałach, ich wartości czy ograniczeniach. Dzięki księdze udziałów sporządzana jest lista wspólników, którą należy złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego. Dotyczy to również wszelkich w niej zachodzących zmian. Do księgi udziałów dostęp powinien mieć każdy powiązany ze spółką. Jest to bardzo ważny dokument, a nie prowadzenie go skutkuje wysoką karą pieniężną.