KRS, a rejestry zagraniczne

zmiany w KRS

 

Na obecną chwilę już znaczna większość dziedzin naszego życia została zinformatyzowana. Już od ponad roku wszystkie wnioski kierowane do Krajowego Rejestru Sądowego muszą być składane drogą elektroniczną. Następnie uruchomiono newsletter KRS, a w kolejce są już kolejne zmiany, które planowo mają wejść w życie początkiem grudnia 2022 r.

 

 

 

Zmiany w KRS – jakie regulacje będą wdrożone?

Jedną z tych zmian jest wdrożenie regulacji unijnych – częściowe wdrożenie Dyrektywy Unii Europejskiej 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek (Dz. Urz. UE L 186 z dnia 11 lipca 2019 r., str. 80).

Zmiany w KRS – czego będą dotyczyły zmiany?

Zgodnie z tym projektem nastąpi rozszerzenie wymiany informacji pomiędzy Krajowym Rejestrem Sądowym, a różnego rodzaju rejestrami zagranicznymi. Wymiana ta odbywać będzie się w ramach systemu integracji rejestrów. Ów system, który w Polsce funkcjonuje już od 2017 roku na obecną chwilę bezpłatnie udostępnia informacje dotyczące spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek europejskich, a także oddziałów spółek zagranicznych, które działają na terytorium Polski. Planowane zmiany dodatkowo będą udostępniały informacje o prostych spółkach akcyjnych. Poszerzony zostanie zakres informacji przekazywanych w kwestii m.in. oddziałów utworzonych przez spółkę w innym państwie UE, składaniu dokumentów finansowych, jak również oznaczeniu roku obrotowego. W drugą stronę zaś Sąd Rejestrowy będzie otrzymywał informacje odnośnie przedsiębiorstwa zagranicznych oraz o rejestrowaniu/zamykaniu/wykreślaniu oddziałów spółek, które działają poza terytorium Polski.

Masz pytania?

Opisana powyżej wymiana informacji umożliwi podmiotom obrotu gospodarczego na łatwy dostęp do wszelkiego rodzaju informacji o podstawowych zmianach w zakresie zagranicznych podmiotów oraz rejestracji albo wykreślenia ich oddziałów.

Dowiedz się więcej:
Aktualizacja listy wspólników KRS
E-podpis w KRS