Konsekwencje niezłożenia lub złożenia wniosku po terminie

Wniosek złożony po terminie zostanie przyjęty przez sąd, jednak istnieje ryzyko narażenia się na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec swoich kontrahentów. Kontrahent ma prawo uchylić się od wykonania zawartych z Twoją spółką umów. Może tak być np. w przypadku zgłoszenia zmian personalnych w składzie zarządu do KRS.

W przypadku nieaktualnych danych personalnych osób uprawnionych do reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw, kontrahenta chroni domniemanie prawdziwości wpisu w KRS.

Co w przypadku braku wniosku? Jest to już nieco inna sytuacja, w której sąd rejestrowy przeprowadzi postępowanie przymuszające. Sąd wezwie członków zarządu, wyznaczając 7-dniowy termin do złożenia dokumentów oraz wniosku. W przypadku niewypełnienia obowiązku i w dalszym ciągu niezłożenia dokumentów, sąd nakłada na każdego członka zarządu spółki grzywnę. W przypadku, gdy nawet grzywna nie spowoduje złożenia wniosku i dokumentacji, sąd ma prawo ponownie ukarać członków zarządu, przyznając kolejną grzywnę.