Kluczowe terminy związane ze zmianą danych w KRS

Zgłaszanie zmian danych do Krajowego Rejestru Sądowego jest obowiązkiem przedsiębiorców, którzy są w nim zarejestrowani.
Zgłaszać należy zmiany dotyczące między innymi zmiany siedziby spółki, zmiany adresu korespondencyjnego, czy skrócenia nazwy działalności.

Aby jednak obowiązek został należycie wykonany przestrzegać trzeba pewnych terminów.

     1. Zgłoszenie zmian w firmie do KRS musi odbyć się w ciągu 7 dni od ich zaistnienia.

Niezależnie od tego czy wniosek składany jest listownie, elektronicznie czy w siedzibie sądu okres 7 dni bezwzględnie obowiązuje.

     2. Wnioski są rozpatrywane w terminie 7 dni od daty ich wpływu do sądu.

Czasami może się zdarzyć, że złożony wniosek okazuje się być niepoprawny i powoduje zwrot wniosku lub odmowę wpisu.

     3. W razie zwrotu wniosek można złożyć go ponownie do 7 dni od daty otrzymania zarządzenia zwrocie.
W sytuacji, gdy wniosek nie zostanie złożony w odpowiednim terminie sąd rozpocznie prowadzenie postępowania przymuszającego.

     4. Niezłożenie wniosku skutkuje wezwaniem członków zarządu (w okresie 7-dniowym) do złożenia dokumentów i wniosku.

Jeśli i te procedury nie poskutkują sąd nakłada na każdego z członków zarządu grzywnę, która może być ponawiana w przypadku braku odzewu.