Kiedy przedsiębiorcy grozi rozwiązanie spółki?

W Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców zawarte są takie dane jak np. siedziba, wysokość kapitału oraz osoby albo organy uprawnione do reprezentacji. Przedsiębiorcy prowadzący podmiot wpisany do KRS zobowiązani są do kontroli czy wszystkie dane w rejestrze przedsiębiorców są aktualne. W przypadku wystąpienia zmian należy dokonać aktualizacji danych spółki. Dlaczego? Dane ujawnione w KRS są dostępne dla wszystkich. Przedsiębiorcy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikające ze złych danych firmy w KRS.

Warto zaznaczyć, że właściciele podmiotów widniejących w rejestrze przedsiębiorców często nie aktualizują danych w KRS.

Kiedy przedsiębiorcy grozi rozwiązanie spółki?

Jedną z kar, które sąd rejestrowy może zastosować wobec przedsiębiorcy nieaktualizującego informacji w KRS jest orzeczenie o rozwiązaniu spółki oraz ustanowienie dla niej likwidatora. W tym przypadku następuje nagła likwidacja podmiotu, który może osiągać dobre wyniki na rynku.

Przedsiębiorco – pamiętaj o tym, aby zawsze aktualizować dane w KRS we właściwym terminie.

Już od lipca możesz dokonać aktualizacji danych w KRS w sposób elektroniczny co znacznie przyspiesza procedurę.