Kiedy należy dokonać aktualizacji danych KRS?

Zgłaszanie zmian dotyczących spółki jest obowiązkiem prowadzących działalność przedsiębiorców.

Dokonywanie aktualizacji danych w KRS dla każdej spółki konieczne jest przy:

  • zmianie nazwy lub firmy pod którą działa
  • zmianie formy prawnej
  • zmianie siedziby i adresu spółki
  • zmianie NIP
  • zmianie oznaczenia wspólników

Dodatkowo do KRS zgłosić należy zmiany dotyczące strony internetowej, jeżeli spółka ją posiada:

  • adres strony internetowej
  • adres poczty elektronicznej

Każdy rodzaj spółki ma dodatkowo przewidziane indywidualne zmiany, których musi dokonywać.
Przykładem może być tutaj spółka komandytowa, która zobligowana jest:

  • do określenia, który wspólnik jest komplementariuszem, a który komandytariuszem
  • zgłoszenia zmian w wysokości sumy komandytowej
  • zgłoszenia zmian dotyczących przedmiotu wkładu każdego komandytariusza z zaznaczeniem, w jakiej części został wniesiony

Dokonując jakiejkolwiek zmiany w spółce warto sprawdzić, czy jest konieczność zgłoszenia jej do KRS.

Na aktualizację w KRS każdorazowo przedsiębiorca ma 7 dni od dnia dokonania zmiany.
Aby dokonać aktualizacji konieczne jest złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego.