Kara grzywny za nieaktualne dane w KRS

Przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy z tego z jakimi konsekwencjami wiążę się niedopilnowanie obowiązku aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pominięcie tej procedury może przysporzyć firmie wielu problemów, które zagrażają bezpieczeństwu na rynku.

Członkowie zarządu spółki powinni dopełnić obowiązku aktualizacji danych w KRS w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny uzasadniającej konieczność aktualizacji.

Warto zaznaczyć, że Krajowy Rejestr Sądowy jest najważniejszym źródłem informacji o funkcjonujących na rynku podmiotach. Z informacji korzystają zarówno inni przedsiębiorcy jak również kontrahenci, inwestorzy czy osoby zastanawiające się nad współpracą z daną firmą.

W Polsce powołane są sądy rejestrowe, których celem jest kontrola, by informacje o podmiotach były aktualne, a rejestr wolny od „martwych spółek”.

Jeżeli sąd rejestrowy stwierdzi, że nie został dopełniony obowiązek aktualizacji danych może rozpocząć postępowanie przymuszające, które zobowiązuje spółkę do zgłoszenia wniosku o ujawnienie zmian,. Kara grzywny za nieaktualne dane w KRS zostaje zastosowana, gdy przedsiębiorca nie zastosuje się do postępowania przymuszającego.

W przypadku, gdy spółka nie wywiązuje się z obowiązki aktualizacji danych mimo wszczętych działań przez sąd rejestrowy, może on orzec o rozwiązaniu spółki i ustanowieniu dla niej likwidatora.