Jednolity tekst umowy spółki po zmianach w KRS

Podczas dokonywania zmiany w umowie spółki należy zwołać zgromadzenie wspólników i w obecności notariusza podjąć uchwałę, z której ten sporządzi protokół w formie notarialnej. Jak wygląda jednak kwestia jednolitego tekstu umowy spółki, jeśli chodzi o aktualizowanie danych w KRS? – już spieszymy z odpowiedzią.

Zgodnie z przepisami prawa, do wniosku o zmian danych należy dołączyć jednolity tekst umowy, uwzględniający wprowadzone zmiany. Jeśli zmiana wiąże się z uchwaleniem nowego tekstu umowy, należy złożyć w KRS nowy jednolity tekst, w przeciwnym razie zostaniemy wezwani do uzupełnienia braków.

Dobrze jest wiedzieć, że jednolity tekst umowy spółki nie musi mieć formy aktu notarialnego. To wspólnicy decydują o tym, czy zostanie on zamieszczony w protokole notarialnym czy będzie miał zwykłą formę pisemną. Chociaż przepisy jednoznacznie nie wskazują, że powinien on zostać podpisany przez zarząd, w związku z tym że to właśnie zarząd składa dokumenty do KRS, warto aby członkowie złożyli na nim swoje podpisy.