Jawność Krajowego Rejestru Sądowego

Krajowy Rejestr Sądowy jest rejestrem publicznym prowadzonym przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. Od lipca 2021 roku funkcjonuje wyłącznie w formie elektronicznej. Oznacza to, ze większość spraw możemy załatwić wyłącznie drogą elektroniczną z wykorzystaniem narzędzia umożliwiającego potwierdzenie tożsamości.

KRS jest rejestrem jawnym. Co to oznacza?

Jawność Krajowego Rejestru Sądowego przejawia się w tym, że każdy uprawniony jest do przeglądania danych w nim umieszczonych. Użytkownicy mogą otrzymać odpis,wyciąg lub zaświadczenie dotyczące danych zawartych w rejestrze.

Istotnie należy zaznaczyć, że przeglądanie danych w KRS nie musi zostać poprzedzone przedstawieniem konkretnego powodu.

EKRS pozwala przeglądać dane o podmiotach bez wychodzenia z domu.