Jakie informacje zdobędziemy w KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy jest to rejestr publiczny, w którym znajdują się różne informacje dotyczące zarejestrowanych firm, organizacji, przedsiębiorstw i zakładów w Polsce. Prowadzony jest przez sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Jest on swoistą bazą informacji, do której każdy może uzyskać dostęp. 

Natomiast jakie informacje zdobędziemy w KRS? 

 • nazwa firmy,
 • rodzaj prowadzonej działalności,
 • adres danego podmiotu,
 • odpowiednie numery REGON i NIP,
 • statut organizacji pozarządowej,
 • osoby reprezentujące firmę ,
 • ciała nadzorcze,
 • pełnomocnictwa,
 • sprawozdania finansowe
 • sprawozdania z działalności,
 • zadłużenia,
 • upadłości (a w tym nazwiska likwidatorów, rozpoczęcie czynności naprawczych).

Dodatkowo w Krajowym Rejestrze Sądowym za odpowiednią opłatą możemy uzyskać dokumenty z rejestru przedsiębiorców, stowarzyszeń, organizacji społecznych, zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dłużników niewypłacalnych zawierające:

 • potrzebne informacje,
 • pełne odpisy, 
 • odpisy aktualne,
 • wyciągi z rejestrów, 
 • zaświadczenia.