Jakie informacje muszą znaleźć się w fakturze?

Aby faktura została uznana za prawidłowo wystawioną i stanowiła dowód księgowy musi oprócz nazwy zawierać określone przepisami dane:

 • numer faktury i tutaj trzeba dbać o prawidłową ich kontynuację,
 • nazwa prowadzonej firmy wraz z dokładnym jej adresem,
 • NIP prowadzonej firmy,
 • nazwa oraz adres kupującego,
 • NIP kupującego,
 • data wystawienia faktury,
 • data sprzedaży, jeśli jest inna niż sporządzenia faktury,
 • nazwa usługi lub sprzedanego towaru plus jednostka miary,
 • cena jednostkowa netto,
 • stawka opodatkowania,
 • wartość towarów netto,
 • kwota należnego podatku od całej faktury, trzeba dokonać podziału na kwoty związane z określonymi stawkami VAT,
 • wartość kwoty do zapłacenia ogółem, łącznie z kwotą podatku. 

Ponadto faktura może zawierać takie dane jak:

 • sposób zapłaty,
 • termin zapłaty,
 • numer konta bankowego, na który klient powinien dokonać zapłaty.