Jakie funkcje pełni KRS?

W jakim celu powołano Krajowy Rejestr Sądowy? Jakie pełni funkcje? Na co warto zwrócić uwagę rejestrując podmiot w KRS?

Funkcje Krajowego Rejestru Sądowego:

1. Dostarczanie informacji o potencjalnych partnerach biznesowych w celu sprawdzenia ich wiarygodności oraz uczciwości. W KRS znajdziemy takie informacje jak m.in.:
– sytuacja finansowa podmiotu
– sposób reprezentacji
– dane o członkach zarządu oraz powołanych organach

2. Legalizowanie działalności, ponieważ dopiero po dokonaniu wpisu dana osoba może podejmować działania w zakresie prowadzonej działalności

Rejestr prowadzony jest przez sądy rejestrowe.

Od lipca dostęp do KRS jest wyłącznie w formie elektronicznej. Warto zaznaczyć, że składanie wszelkich wniosków oraz dokumentów zobowiązuje do posiadania e-podpisu lub innego narzędzia pozwalającego potwierdzić tożsamość na dokumentach online.