Jakie dane o spółce KRS wykreśla z urzędu?

Zgodnie z art. 19 ust. 1 uKRS wpis do rejestru przedsiębiorców dokonywany jest na złożony przez przedsiębiorcę wniosek, w którym zawarte są informacje o podmiocie. Czy wszystkie dane są akceptowane przez KRS? Jakich danych nie wolno umieszczać w rejestrze przedsiębiorców?

Warto zaznaczyć, że sąd rejestrowy uprawniony jest do wykreślenia z urzędu danych niedopuszczalnych ze względu na obowiązujące przepisy.

Czym są „niedopuszczalne dane”?
Za „niedopuszczalne dane” uznaje się informacje, których nie przewidują przepisy regulujące treść wpisu poszczególnych rodzajów spółek, a więc wykraczają poza ustalony katalog informacji.

Ustawa KRS dopuszcza wykreślenie wpisu niezgodnego z rzeczywistym stanem rzeczy. Warunkiem jest przeprowadzenie odpowiedniego postępowania przymuszającego do dokonania aktualizacji danych przez właściciela podmiotu.