Jak sprawdzić czy stowarzyszenie jest zarejestrowane w KRS?

Czym jest stowarzyszenie? Jak sprawdzić czy stowarzyszenie posiada wpis w KRS?

Stowarzyszenie to dobrowolne zrzeszenie o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, opierając ją na pracy społecznej członków.

Obowiązkowym etapem procedury rejestracji jest uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Istotnie należy zaznaczyć, że zakładając stowarzyszenie możemy ubiegać się o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego (OPP).

Stowarzyszenie uprawnione jest do prowadzenia działalności gospodarczej (wyłączając z tej możliwości stowarzyszenia zwykłe).

Podstawą prawną funkcjonowania stowarzyszeń jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104).

Gdzie w KRS znajdziemy informacje o stowarzyszeniach?

Stowarzyszenia wpisuje się do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Jeżeli stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą to dodatkowo należy je wpisać do rejestru przedsiębiorców.