Jak przyspieszyć zmianę danych w KRS?

Wielu przedsiębiorców boryka się z sytuację, że zmiana danych spółki w KRS wydłuża się – najczęściej gdy potrzebujemy dokonać zmian w krótkim czasie. Jak przyspieszyć zmianę danych w KRS?

Czas dokonania zmiany danych spółki w KRS uzależniony od ilości wniosków o zmianę do rozpatrzenia przez sąd. Wielu przedsiębiorców decyduje się na złożenie wniosku o przyspieszenie wpisu zmian w KRS – czy to coś daje? Istotnie należy zaznaczyć, że wniosek o przyspieszenie wpisu zmian w KRS nie gwarantuje niezwłocznego uzyskania aktualizacji danych.
Złożenie wniosku może być jedynie pomocne w całej procedurze aktualizacji danych spółki w KRS.

Ważne we wniosku jest podanie powodu, dla którego wymagana jest szybka aktualizacja danych w KRS. Pismo należy skierować do przewodniczącego wydziału gospodarczego sądu rejonowego, w którym dany podmiot jest zarejestrowany.
Wniosek powinien zostać podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji spółki (ewentualnie pełnomocnika procesowego).