Jak przyspieszyć zmianę danych w KRS?

Wielu przedsiębiorców boryka się z sytuację, że zmiana danych spółki w KRS wydłuża się – najczęściej gdy potrzebujemy dokonać zmian w krótkim czasie. Jak przyspieszyć zmianę danych w KRS? Jak szybko dopełnić formalności aktualizacyjnych?

Od czego uzależniony jest czas wprowadzenia zmian w rejestrze przedsiębiorców?

Czas dokonania zmiany danych spółki w KRS uzależniony od ilości wniosków o zmianę do rozpatrzenia przez sąd. Wielu przedsiębiorców decyduje się na złożenie wniosku o przyspieszenie wpisu zmian w KRS – czy to coś daje? Istotnie należy zaznaczyć, że wniosek o przyspieszenie wpisu zmian w KRS nie gwarantuje niezwłocznego uzyskania aktualizacji danych.
Złożenie wniosku może być jedynie pomocne w całej procedurze aktualizacji danych spółki w KRS.

Ważne we wniosku jest podanie powodu, dla którego wymagana jest szybka aktualizacja danych w KRS. Pismo należy skierować do przewodniczącego wydziału gospodarczego sądu rejonowego, w którym dany podmiot jest zarejestrowany.
Wniosek powinien zostać podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji spółki (ewentualnie pełnomocnika procesowego).

Masz pytania?

 

Jak zadbać o to, aby dane w KRS zostały szybko zaktualizowane?

Czas wprowadzenia zmian w KRS uzależniony jest również od poprawności złożonych wniosków, czyli:

  • kompletności dokumentów
  • złożenia wszystkich niezbędnych załączników
  • opatrzenia wniosków odpowiednimi podpisami
  • dokonania niezbędnych opłat aktualizacyjnych

Nasze biuro oferuje pomoc w zakresie przeprowadzenia procedury zmiany danych spółki w KRS. W imieniu klienta przygotujemy i złożymy wnioski o aktualizację danych w rejestrze przedsiębiorców.

 

Przeczytaj także:

Odwołanie członka zarządu a wpis w KRS

Ile czasu trwa aktualizacja danych w KRS