Jak dokonać aktualizacji danych stowarzyszenia w KRS?

Wszystkie jednostki wpisane do Krajowego rejestru Sadowego be z względu na rejestr zobowiązane są do aktualizowania swoich danych, jeśli następuje ich zmiana. Dane Informacje zawarte w KRS muszą być zawsze aktualne. Za niedopełnienie tego obowiązku Sąd może nałożyć karę finansową na firmę/organizację. Aktualizacja KRS stowarzyszenia jak dokonać zmian?

Zmiany aktualizacyjne w stowarzyszeniach składane są do KRS za pomocą Portalu rejestrów Sądowych. W zależności od zmiany, jaka zaistniała w jednostce wymagany jest nieco inny komplet dokumentów. Najczęściej zgłaszanymi zmianami są np. zmiana adresu/siedziby czy  zmiana władz stowarzyszenia. Wypełniony komplet dokumentów należy przed wysyłką podpisać. Osoba uprawniona do podpisywania dokumentów zgodnie ze sposobem reprezentacji powinna posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny. Po wysłaniu dokumentacji Sąd ma czas około 7 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie postanowienia.

Jeśli musicie Państwo przeprowadzić proces aktualizacji danych stowarzyszenia w KRS serdecznie zapraszamy do kontaktu. Nasza firma usługowo zajmuje się zgłaszaniem zmian do Krajowego rejestru Sądowego, dlatego posiadamy ogromne doświadczenie w tym zakresie. Pomagamy Klientom również w zakupie i aktywacji kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.