Jak długo trwa zmiana danych spółki w KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy jest rejestrem publicznym prowadzonym przez wybrane sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Obecnie wszelkich spraw związanych z podmiotami wpisanymi do KRS można dokonać wyłącznie w formie elektronicznej (składanie wniosków, pism, dokumentów, uzyskanie odpisów, sprawozdań).

Krajowy Rejestr Sądowy składa się z:

  1. rejestru przedsiębiorców,
  2. rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  3. rejestru dłużników niewypłacalnych

 

Przedsiębiorcy prowadzący firmę w postaci spółki wpisanej do KRS zobowiązani są do aktualizacji informacji ujawnionych w rejestrze. Istotnie należy zaznaczyć, że odpowiedzialność za wyrządzone szkody w związku z błędnymi informacjami w KRS ponosi przedsiębiorca.

Jak długo trwa zmiana danych spółki w KRS?

W teorii:

Zgodnie z 20a ustawy o KRS, sąd rejestrowy ma 7 dni na rozpatrzenie złożonego wniosku oraz podjęcie decyzji odnośnie zmian.

W praktyce:

Na czas aktualizacji danych spółki w KRS wpływają:

  • poprawność złożonych dokumentów
  • termin złożenia wniosków aktualizacyjnych
  • czas działania sądów rejonowych