Istota prostej spółki akcyjnej

Od 1 lipca 2021 roku istnieje możliwość rejestracji prostej spółki akcyjnej – czy warto zdecydować się na założenie PSA (prostej spółki akcyjnej)? Na co zwrócić uwagę przed wyborem PSA jako podstawy działalności?

Najważniejsze założenia – prosta spółka akcyjna:

  1. Minimalny kapitał akcyjny na poziomie 1 zł – ograniczenie barier wejścia do minimum.
  2. Brak wartości nominalnej akcji spółki – akcje posiadają wartość emisyjbną.
  3. Możliwość wprowadzenia akcji o obrotu zorganizowanego (z zastosowaniem przepisów o obrocie instrumentami finansowymi).
  4. Możliwość ustanowienia Rady Dyrektorów.
  5. Uproszczona likwidacja spółki – ograniczenie formalności likwidacyjnych.
  6. Stosowanie nowoczesnych metod podejmowania uchwał w formie zdalnej.

Wdrożenie prostej spółki akcyjnej miało na celu ułatwienie procedur związanych z zakładaniem firmy w Polsce i zachęcenie do wdrażania nowych, innowacyjnych pomysłów w polskiej gospodarce.

W ostatnim czasie coraz więcej osób decyduje się na założenie prostej spółki akcyjnej – nowa forma prawna zachęca do otwierania firmy w Polsce.