Ile czasu trwa aktualizacja danych w KRS

Krajowy Rejestr Sądowy zawiera najważniejsze dane o wszystkich jednostkach do niego wpisanych np. spółkach czy fundacjach. Dane w nim zawarte stanowią rzetelne i pewne źródło informacji. Każda osoba, firma czy instytucja może uzyskać wiele cennych informacji o danym podmiocie. Firmy często przed podpisaniem umowy z nowym kontrahentem sprawdzają podane przed niego dane z informacjami zawartymi w KRS korzystając z wyszukiwarki podmiotów KRS. Bardzo ważne jest zatem, aby dbać o aktualność danych zawartych w rejestrze. Aktualizacja KRS ile trwa?

Przedsiębiorcy mają obowiązek zgłaszania na odpowiednich drukach i formularzach zazwyczaj w ciągu 7 lub 14 dni od dokonania zmiany informacji o niej do KRS. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem przez Sąd na firmę kary finansowej.

Czas rozpatrzenia wniosku o aktualizację danych przez Sąd wynosi z reguły 7 dni, jednak czasami bywają sytuacje, że termin ten się nieco wydłuża. Jeśli przedsiębiorcy bardzo zależy na szybkiej aktualizacji może spróbować dodatkowo złożyć wniosek o przyspieszenie zmian wpisu. Takie rozwiązanie nie gwarantuje nadania sprawie priorytetu, ale z obserwacji widać, że odpowiedź z sądu jest szybciej.

Podczas wypełniania i składania dokumentów ze zmianami do KRS warto skorzystać z pomocy specjalistów. Nasze biuro zawodowo zajmuje się przeprowadzaniem takiej procedury. Eksperci kompletują potrzebne dokumenty, wypełniają wnioski i składają wszystko w Sądzie. Gwarancja braku błędów oraz fakt, że złożony zostanie cały komplet wymaganych dokumentów (różniący się od siebie w zależności od zmiany jaka zaszła w spółce) znacząco wpływa na szybkość dokonania zmian we wpisie przez KRS. Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane zmianą danych w KRS.