Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny zajmuje się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat dziecin życia publicznego oraz niektórych stron życia prywatnego. Istotnie należy zaznaczyć, że dane udostępniane są tylko w formie zagregowanej, która nie pozwala na identyfikację osób biorących udział w badaniu.

Na czele GUS stoi Prezes, który podlega bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów.

Prezes GUS prowadzi kilka centralnych rejestrów, do których należą m.in. Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) oraz Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT).

Warto zaznaczyć, że GUS nie prowadzi badań opinii publicznej.

Kierownictwo:

Dominik Rozkrut – Prezes od 8 czerwca 2016

Anna Borowska – Dyrektor Generalny