E-KRS

Elektroniczny dostęp do informacji i dokumentów z Krajowego Rejestru Sądowego to pełna i wiarygodna informacja o firmach.

Firmy, które podlegają obowiązkowi wpisu do KRS mają obowiązek wpisu do tego rejestru, a następnie wprowadzania wszystkich ważnych informacji i zmian związanych z firmą np. składanie sprawozdań finansowych, zmiana danych o spółce.
W e-KRS znaleźć można:

  • tylko oryginalne dokumenty
  • pełne sprawozdania finansowe
  • wykaz sądów KRS w Polsce
  • system S24
  • dokumenty dostępne poprzez e-mail, kuriera, pocztę, a także
  • wszystkie biura informacji gospodarczej- BIG

Elektroniczny system KRS nie jest póki co wystarczająco dynamiczny ani dostosowany do aktualnych potrzeb. E-KRS przygotowuje się do wdrożenia Prostej Spółki Akcyjnej, która wymaga odpowiednich zmian. Przez pandemię panującą w Polsce, prace związane z poprawą systemów znacznie się opóźniły, ponieważ modyfikacji musiały ulec dotychczasowe formy współdziałania przy realizacji projektu między pracownikami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz pracownikami wykonawcy systemu teleinformatycznego. Przewiduje się zatem, że wejście w życie ulepszonych przepisów o eKRS nastąpi 1 lipca 2021 roku.