Dane z KRS a RODO

Przepisy dotyczące RODO zostały wprowadzone w celu ochrony danych osobowych, czyli wszelkich informacji zmierzających do identyfikacji osoby fizycznej. Warto zaznaczyć na wstępie tego artykułu, że rozporządzenie dotyczące RODO nie obejmuje danych dotyczących spółek. C w przypadku rejestrów (np. KRS)? Czy można legalnie korzystać z danych zawartych w KRS?

Obecne przepisy mówią o tym, że do danych osobowych ujawnionych w publicznych rejestrach stosuje się takie same zasady wynikające z RODO jak do wszelkich innych danych.

Warto podkreślić, że korzystając z danych z rejestrów publicznych mamy obowiązek spełnić wymogi wynikające z RODO. Każda osoba korzystająca z danych z rejestrów publicznych musi zastanowić się czy posiada legalną podstawę ich przetwarzania.

W styczniu 2019 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uznał, że przetwarzanie danych dostępnych w KRS jest w pełni legalne i nie wymaga poinformowania o tym fakcie ich właścicieli.

Podsumowując,

wykorzystując dane z rejestrów publicznych (np. KRS) musimy pamiętać o tym, aby sprawdzić czy ten czyn jest w pełni zgodny z prawem.