Czy wspólnik może świadczyć usługi na rzecz spółki z o.o.?

Jak się okazuje, wspólnik danej spółki nie ma obowiązku, aby być w niej zatrudnionym. Jednak w Kodeksie Spółek Handlowych została zawarta możliwość zobowiązania danego wspólnika do spełnienia określonych czynności względem spółki, bądź regularnego spełniania świadczeń niepieniężnych, które muszą zostać zapisane w umowie spółki.

Masz pytania?

Ważną informacją jest to, że w spółce wkładem nie mogą być usługi świadczone przez wspólników. Dokładnie opisuje to art. 14 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Jednak ów zakaz nie obowiązuje w innych przypadkach poza wniesieniem wkładu. Zamieszczamy poniżej link, który potwierdza to, iż w innych okolicznościach świadczenie usług na rzecz spółki przez wspólników, jest jak najbardziej dopuszczalne.

Usługi wspólnika na rzecz spółki – „Art. 159. [Szczególne korzyści lub obowiązki]

Jeżeli wspólnikowi mają być przyznane szczególne korzyści lub jeżeli na wspólników mają być nałożone, oprócz wniesienia wkładów na pokrycie udziałów, inne obowiązki wobec spółki, należy to pod rygorem bezskuteczności wobec spółki dokładnie określić w umowie spółki.

Usługi wspólnika na rzecz spółki – Art. 176. [Powtarzające się świadczenia]

§ 1. Jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń”.

Umowa spółki może również nakładać na wspólników inne obowiązki majątkowe takie, jak:
– obowiązek wnoszenia dopłat,
– dodatkowe jednorazowe świadczenia pieniężne,
– jednorazowe niepieniężne przejęcie długów spółki,
– wyłączną sprzedaż swoich wyrobów na rzecz spółki,
– obowiązek zbywania udziałów pod konkretnymi warunkami,
– oddanie użytkowanego lokalu do mieszkania/użytkowania przez spółkę,
– udzielanie spółce pożyczek na ściśle określonych zasadach,
– zabezpieczanie kredytów oraz pożyczek, które zostały zaciągnięte przez spółkę.

 

Inne ciekawe artykuły:
Jakie informacje zdobędziemy w KRS?
Jednolity tekst umowy spółki po zmianach w KRS