Czy dodatkowy adres spółki trzeba zgłosić w KRS?

Wróć do strony głównej

***

Obowiązkiem właścicieli podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców jest dostarczenie informacji na temat adresu siedziby prowadzonego podmiotu. Należy również zwrócić uwagę na konieczność dokonywania zmian danych w KRS w przypadku wystąpienia zmiany.

Co w sytuacji, gdy spółka prowadzi działalność dodatkowo pod innym adresem niż ten główny już wskazany w KRS? Czy należy go również zgłaszać w rejestrze?

Właściciel spółki zobowiązany jest do dokonania odpowiedniego zgłoszenia w KRS w sytuacji, gdy pod tym dodatkowym adresem jest wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie, technicznie, finansowo i kadrowo część działalności gospodarczej spółki (oddział spółki).

Do rejestru należy zgłosić oddział, jego siedzibę oraz adres.

Istotnie należy zaznaczyć, że jeżeli pod dodatkowym adresem jest prowadzona działalność niespełniająca warunków oddziału, to należy zgłosić ten fakt wyłącznie do Urzędu Skarbowego (NIP-8). Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od dnia działalności pod tym adresem.