Czas trwania zmian w KRS

Wszelkie kluczowe zmiany, jakie mają miejsce np. w spółce z o.o. wymagają zgłoszenia ich do Krajowego Rejestru Sądowego, mowa tutaj o wpisach aktualizacyjnych.

Po złożeniu w Sądzie odpowiedniego wniosku przedsiębiorca musi oczekiwać na akceptacje zmian lub odpowiedź organu. Sąd powinien rozpatrzeć wniosek złożony przez portal s24 w ciągu 1 dnia, a wniosek złożony za pomocą portalu PRS w ciągu tygodnia. Warto jednak mieć na uwadze, że wszystko zależy od ilości posiadanej pracy sędziego czy referendarza sądowego, dlatego też te terminu mogą ulec nieznacznemu wydłużeniu.

Zdarzają się sytuacje, iż Sąd ma zastrzeżenia co do złożonego wniosku i w takiej sytuacji zmuszony jest wystawić wezwanie do uzupełnienia braków czy poprawienia błędów, określając dokładnie termin na naniesienie poprawek.