Czy dodatkowy adres spółki trzeba zgłosić w KRS?

Wróć do strony głównej *** Obowiązkiem właścicieli podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców jest dostarczenie informacji na temat adresu siedziby prowadzonego podmiotu. Należy również zwrócić uwagę na konieczność dokonywania zmian danych w KRS w przypadku wystąpienia zmiany. Co w sytuacji, gdy spółka prowadzi działalność dodatkowo pod innym adresem niż ten główny już wskazany w KRS? Czy […]

Czytaj więcej...

Możliwości platformy e-Urząd Skarbowy

Tytułowy e-Urząd Skarbowy jest stosunkowo nowym serwisem, ponieważ uruchomiony został dopiero 1 lutego 2021 roku. Dzięki niemu podatnik ma możliwość szybkiego i sprawnego załatwienia wielu kwestii podatkowych za pośrednictwem Internetu. Statystyki informują nas o tym, iż od 1 lutego podatnicy: – logowali się 20 mln razy, – złożyli 23 000 różnego rodzaju pism, – 452 […]

Czytaj więcej...

Wykreślenie danych członka zarządu z KRS po terminie

Po odwołaniu, bądź po rezygnacji, każdy członek zarządu spółki kapitałowej traci uprawnienia do reprezentowania jej. Wiążę się to z tym, iż nie ma możliwości uczestniczenia w złożeniu wniosku o ujawnienie w KRS informacji o wygaśnięciu jego mandatu w zarządzie. To z kolei stanowi nie lada ryzyko zarówno dla odwołanego wspólnika, jak i całej spółki. Jednak […]

Czytaj więcej...

Zmiana umowy spółki w systemie S24

Znaczną zaletą zakładania spółek w S24 jest możliwość późniejszego dokonywania zmian w sposób elektroniczny. Zmiana umowy spółki w S24 nie jest skomplikowaną procedurą. Istotna jest jednak znajomość obowiązujących przepisów, które pozwolą dopełnić formalności w sposób zgodny z prawem. System S24 to rządowa witryna, która pozwala zaktualizować dane w KRS. Istnieje możliwość zaktualizowania danych w zakresie […]

Czytaj więcej...

System S24

System S24 jest platformą, która ma na celu usprawnienie przebiegu wielu spraw urzędowych. Od teraz wszystko możemy załatwiać Internetowo. Cały proces przebiega znacznie szybciej, ale to nie jest jedyny plus tego systemu- zapłacisz dużo mniej! Teraz nie musisz osobiście iść do urzędu, nawet nie musisz odwiedzać notariusza. Wszystko załatwisz cyfrowo. Aby móc korzystać z tego […]

Czytaj więcej...

E-KRS

Elektroniczny dostęp do informacji i dokumentów z Krajowego Rejestru Sądowego to pełna i wiarygodna informacja o firmach. Firmy, które podlegają obowiązkowi wpisu do KRS mają obowiązek wpisu do tego rejestru, a następnie wprowadzania wszystkich ważnych informacji i zmian związanych z firmą np. składanie sprawozdań finansowych, zmiana danych o spółce. W e-KRS znaleźć można: tylko oryginalne […]

Czytaj więcej...

Które jednostki zgłaszają zmiany do KRS?

Spółki, które podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, zobowiązane są do zgłaszania zmian dotyczących przedsiębiorstwa i prowadzonej działalności. Jest to obowiązek, który wykonują odpowiednie jednostki i w odpowiednim czasie. Spółka zarejestrowana do Krajowego Rejestru Sądowego ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych lub brakiem ich aktualizacji szkodę. Obowiązek wpisu do rejestru przedsiębiorców mają: […]

Czytaj więcej...

Zgłoszenie do KRS podwyższenia kapitału spółki

Zasadniczymi celami podwyższenia kapitału zakładowego jest podniesienie poziomu wiarygodności spółki, powiększenie jej rozmiarów i zwiększenie zdolności kredytowej. Nic więc dziwnego, że z czasem większość firm decyduje się na podjęcie tego kroku. Jest to zadanie, które wymaga poczynienia odpowiednich formalności. Pierwszą z nich jest wprowadzenie zmian w umowie – jeżeli umowa nie przewiduje podwyższenia kapitału bez […]

Czytaj więcej...

Dostosowanie kodu PKD do tarczy 6.0

Czy dostosowanie kodu PKD do tarczy 6.0 jest konieczne dla niektórych branż? Kto otrzyma wsparcie w ramach tarczy 6.0? Pod koniec 2020 roku zostały uchwalone zasady wsparcia dla branż, które w największym stopniu zostały dotknięte epidemią COVID-19. W dużym stopniu został rozszerzony zakres kodów PKD, które uprawniają do otrzymania wsparcia. Kto może otrzymać wsparcie na […]

Czytaj więcej...

Kto powinien podpisać wnioski do KRS

Składając pisma urzędowe przedsiębiorcy często zastanawiają się kto powinien podpisać dany dokument, jeśli osób wyznaczonych do reprezentacji jest więcej, a członków zarządu kilku. Rejestracja spółki W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarząd zgłasza wniosek o wpisanie spółki do rejestru, który powinien być podpisany przez wszystkich członków zarządu bez względu na wyznaczony sposób reprezentacji. Zmiany w […]

Czytaj więcej...