E-KRS

Elektroniczny dostęp do informacji i dokumentów z Krajowego Rejestru Sądowego to pełna i wiarygodna informacja o firmach. Firmy, które podlegają obowiązkowi wpisu do KRS mają obowiązek wpisu do tego rejestru, a następnie wprowadzania wszystkich ważnych informacji i zmian związanych z firmą np. składanie sprawozdań finansowych, zmiana danych o spółce. W e-KRS znaleźć można: tylko oryginalne […]

Kontynuuj czytanie

Które jednostki zgłaszają zmiany do KRS?

Spółki, które podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, zobowiązane są do zgłaszania zmian dotyczących przedsiębiorstwa i prowadzonej działalności. Jest to obowiązek, który wykonują odpowiednie jednostki i w odpowiednim czasie. Spółka zarejestrowana do Krajowego Rejestru Sądowego ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych lub brakiem ich aktualizacji szkodę. Obowiązek wpisu do rejestru przedsiębiorców mają: […]

Kontynuuj czytanie

Zgłoszenie do KRS podwyższenia kapitału spółki

Zasadniczymi celami podwyższenia kapitału zakładowego jest podniesienie poziomu wiarygodności spółki, powiększenie jej rozmiarów i zwiększenie zdolności kredytowej. Nic więc dziwnego, że z czasem większość firm decyduje się na podjęcie tego kroku. Jest to zadanie, które wymaga poczynienia odpowiednich formalności. Pierwszą z nich jest wprowadzenie zmian w umowie – jeżeli umowa nie przewiduje podwyższenia kapitału bez […]

Kontynuuj czytanie

Dostosowanie kodu PKD do tarczy 6.0

Czy dostosowanie kodu PKD do tarczy 6.0 jest konieczne dla niektórych branż? Kto otrzyma wsparcie w ramach tarczy 6.0? Pod koniec 2020 roku zostały uchwalone zasady wsparcia dla branż, które w największym stopniu zostały dotknięte epidemią COVID-19. W dużym stopniu został rozszerzony zakres kodów PKD, które uprawniają do otrzymania wsparcia. Kto może otrzymać wsparcie na […]

Kontynuuj czytanie

Kto powinien podpisać wnioski do KRS

Składając pisma urzędowe przedsiębiorcy często zastanawiają się kto powinien podpisać dany dokument, jeśli osób wyznaczonych do reprezentacji jest więcej, a członków zarządu kilku. Rejestracja spółki W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarząd zgłasza wniosek o wpisanie spółki do rejestru, który powinien być podpisany przez wszystkich członków zarządu bez względu na wyznaczony sposób reprezentacji. Zmiany w […]

Kontynuuj czytanie

Zmiana zarządu

Z różnych przyczyn mogą nastąpić zmiany w Zarządzie Spółki np. z powodu rezygnacji Prezesa czy jego odwołania z tej funkcji. Takie zmiany wymagają zgłoszenia ich w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany członków zarządu najczęściej dokonuje się na Zgromadzeniu Wspólników i wówczas powstaje Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, który zawiera uchwały o odwołaniu i powołaniu członków zarządu. Od […]

Kontynuuj czytanie

Jak wyrejestrować spółkę z KRS?

W okresie trwającej pandemii wielu przedsiębiorców zmuszonych jest do zakończenia prowadzenia działalności spółki i przeprowadzenia procedury likwidacyjnej. Jak wyrejestrować spółkę z KRS? Jakich formalności należy dopełnić, aby zakończyć byt prawny podmiotu? Podstawowym krokiem jest wszczęcie postępowania likwidacyjnego, który ma na celu zakończenie bieżących interesów spółki, spłatę zobowiązań, ściągnięcie wierzytelności oraz upłynnienie majątku. W przypadku podjęcia […]

Kontynuuj czytanie

Pobieranie odpisu z KRS

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że wystarczy urządzenie podłączone do sieci aby pobrać odpis z KRS. Nie ważne czy chodzi o odpis swojej spółki, spółki klienta czy potencjalnego partnera biznesowego. Wydruk informacji z rejestru ma moc dokumentu, pomimo tego że nie zawiera żadnej pieczęci ani jakiegokolwiek podpisu. Możliwość tak szybkiego i prostego dostępu […]

Kontynuuj czytanie

Rozszerzenie przedmiotu działalności spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonuje na rynku w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie informacje na temat danego podmiotu możemy odnaleźć w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wszelkie modyfikacje oraz zmiany w zakresie działania spółki z o.o. na rynku należy zgłosić na odpowiednich formularzach do KRS. Na czym polega zmiana przedmiotu działalności spółki? Na czym polega […]

Kontynuuj czytanie

Prosta spółka akcyjna a zmiany w KRS

Krajowy Rejestr Sądowy już od kilku lat przygotowuje się na wejście w życie nowego rodzaju spółki. Prosta spółka akcyjna ma się pojawić już 1 marca 2021 roku i według założeń być niemalże w pełni zelektronizowanym podmiotem. W związku z nadejściem innowacyjnej spółki, postępowania w KRS od jej pojawienia mają stać się w pełni zinformatyzowane. Dotyczy […]

Kontynuuj czytanie