Jak przyspieszyć zmianę danych w KRS?

Wielu przedsiębiorców boryka się z sytuację, że zmiana danych spółki w KRS wydłuża się – najczęściej gdy potrzebujemy dokonać zmian w krótkim czasie. Jak przyspieszyć zmianę danych w KRS? Czas dokonania zmiany danych spółki w KRS uzależniony od ilości wniosków o zmianę do rozpatrzenia przez sąd. Wielu przedsiębiorców decyduje się na złożenie wniosku o przyspieszenie […]

Czytaj więcej...

Czas trwania zmian w KRS

Wszelkie kluczowe zmiany, jakie mają miejsce np. w spółce z o.o. wymagają zgłoszenia ich do Krajowego Rejestru Sądowego, mowa tutaj o wpisach aktualizacyjnych. Po złożeniu w Sądzie odpowiedniego wniosku przedsiębiorca musi oczekiwać na akceptacje zmian lub odpowiedź organu. Sąd powinien rozpatrzeć wniosek złożony przez portal s24 w ciągu 1 dnia, a wniosek złożony za pomocą […]

Czytaj więcej...

Obowiązek zgłoszenia listy wspólników przez zarząd

Art. 167 § 2 Kodeksu spółek handlowych jasno określa, że zgłoszenie spółki do KRS zobowiązuje do złożenia podpisanej listy wspólników zawierającej najważniejsze informacje o osobach prowadzących firmę. Lista wspólników powinna zawierać: imię oraz nazwisko (lub firmę) liczbę i wartość nominalną udziałów Aktualizacja listy wspólników – czy to obowiązek? Przedsiębiorcy często zapominają o tym, że jeżeli […]

Czytaj więcej...

Księga udziałów

Księga udziałów jest dokumentem, który jest prowadzony w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Księga ta zawiera wszelkie najpotrzebniejsze dane o wspólnikach spółki z o.o. Taka księga udziałów powinna zawierać informacje takie jak: – dane wspólników (imię, nazwisko, firma) – adres wspólników – wartość udziałów – liczbę udziałów – dane o ustanowieniu zastawu lub użytkowania – wykonywanie […]

Czytaj więcej...

Zmiana wspólnika w spółce

Wszystkie kluczowe zmiany, które zachodzą w spółce a dokładnie w strukturze organizacyjnej powinny być aktualizowane w dokumentacji oraz Krajowym Rejestrze Sądowym z zachowaniem ustawowych terminów i regulacji. Zmiana wspólnika dotyczy ważnej kwestii a może do niej dojść podczas np. – zbycia udziałów przez wspólnika – objęcia nowo utworzonych udziałów (podwyższenie kapitału zakładowego), – nabycia udziałów […]

Czytaj więcej...

Sposoby na usprawnienie działania firmy oraz optymalizację kosztów

O prowadzeniu własnej firmy marzy bardzo wiele osób. Jednak nie wszyscy są w stanie rozpocząć procedurę rejestracji oraz wejścia na rynek z przygotowaną ofertą produktów i usług. Z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się przedsiębiorcy? Jak skutecznie obniżyć koszty prowadzonej działalności? 1. Bądź VAT-owcem Współpracując z innymi firmami warto być VAT-owcem, ponieważ masz możliwość odprowadzenia większej […]

Czytaj więcej...

Uchwała o zmianie treści umowy – głosowanie

Wprowadzenie zmiany w treści umowy spółki, w celu dokonania zmiany danych w KRS musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi tę procedurę. Wynika z nich, że pierwszym krokiem do zmiany treści tego dokumentu jest konieczność powzięcia odpowiedniej uchwały. Aby było to możliwe, należy zorganizować zgromadzenie wspólników, na którym odbędzie się głosowanie. W zależności od […]

Czytaj więcej...

Informacje o długach przedsiębiorcy w KRS

Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym istnieje możliwość zamieszczenia w rejestrze przedsiębiorców informacji o wierzytelności. Dane może zgłosić wierzyciel informując o wierzytelności przysługującej wobec dłużnika wpisanego do rejestru przedsiębiorców. Należy zwrócić uwagę na konieczność posiadania tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi – wymóg złożenia wniosku o wpis należności do KRS. Warto zaznaczyć, że istnieje możliwość zgłaszania […]

Czytaj więcej...

Jakie dane o spółce KRS wykreśla z urzędu?

Zgodnie z art. 19 ust. 1 uKRS wpis do rejestru przedsiębiorców dokonywany jest na złożony przez przedsiębiorcę wniosek, w którym zawarte są informacje o podmiocie. Czy wszystkie dane są akceptowane przez KRS? Jakich danych nie wolno umieszczać w rejestrze przedsiębiorców? Warto zaznaczyć, że sąd rejestrowy uprawniony jest do wykreślenia z urzędu danych niedopuszczalnych ze względu […]

Czytaj więcej...

Dane z KRS a RODO

Przepisy dotyczące RODO zostały wprowadzone w celu ochrony danych osobowych, czyli wszelkich informacji zmierzających do identyfikacji osoby fizycznej. Warto zaznaczyć na wstępie tego artykułu, że rozporządzenie dotyczące RODO nie obejmuje danych dotyczących spółek. C w przypadku rejestrów (np. KRS)? Czy można legalnie korzystać z danych zawartych w KRS? Obecne przepisy mówią o tym, że do […]

Czytaj więcej...