Jak długo trwa zmiana danych spółki w KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy jest rejestrem publicznym prowadzonym przez wybrane sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Obecnie wszelkich spraw związanych z podmiotami wpisanymi do KRS można dokonać wyłącznie w formie elektronicznej (składanie wniosków, pism, dokumentów, uzyskanie odpisów, sprawozdań). Krajowy Rejestr Sądowy składa się z: rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych […]

Czytaj więcej...

Spółka z o.o. – dlaczego warto ją założyć?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona kapitałowych spółek handlowych. Istotnie należy zaznaczyć, że podmiot w tej formie prawnej może zostać utworzony przez jedną lub więcej osób w każdym dopuszczalnym prawnie celu. Uwaga! Spółka z o.o. nie może zostać utworzona przez inną jednoosobową spółkę z o.o. Założycielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być osoba fizyczna […]

Czytaj więcej...

Wycofanie wniosku w KRS

Wielu przedsiębiorców miało do czynienia z sytuacją, w której chcieli wycofać wniosek z KRS. Powodem jest np. niezałączenie wszystkich niezbędnych dokumentów (wtedy już wiadomo, że wniosek zostanie odrzucony). Czy można wycofać wniosek w KRS? W jaki sposób dopełnić formalności? Niezależnie od powodu złożenia wniosku do KRS istnieje możliwość cofnięcia wniosku. Warto zaznaczyć, że przeprowadzenie procedury […]

Czytaj więcej...

Jednolity tekst umowy spółki po zmianach w KRS

Podczas dokonywania zmiany w umowie spółki należy zwołać zgromadzenie wspólników i w obecności notariusza podjąć uchwałę, z której ten sporządzi protokół w formie notarialnej. Jak wygląda jednak kwestia jednolitego tekstu umowy spółki, jeśli chodzi o aktualizowanie danych w KRS? – już spieszymy z odpowiedzią. Zgodnie z przepisami prawa, do wniosku o zmian danych należy dołączyć […]

Czytaj więcej...

Polski Ład zmiana umowy spółki

Nowy Ład zmieniający system podatkowy w Polsce od stycznia 2022 roku wprowadza składkę zdrowotną dla m.in. członków zarządu, którzy pobierają wynagrodzenie ze spółki z tytułu uchwały o powołaniu. Płatnikiem składki zdrowotnej wynoszącej 9% będzie spółka, która zobowiązana zostanie do składania deklaracji w ZUS. W Kodeksie Spółek Handlowych jest artykuł numer 176, który pozwala na ominięcie […]

Czytaj więcej...

Katalog dokumentów w KRS

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym każdy ma prawo do przeglądania akt rejestrowych podmiotów figurujących w rejestrze. Wszelkie informacje przedstawione w rejestrze są jawne. Właściciel podmiotu odpowiada za zgodność informacji ze stanem rzeczywistym. Katalog dokumentów w KRS akty założycielskie, w szczególności umowy oraz statuty oraz uchwały o ich zmianie; teksty jednolite aktów założycielskich, […]

Czytaj więcej...

Jawność Krajowego Rejestru Sądowego

Krajowy Rejestr Sądowy jest rejestrem publicznym prowadzonym przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. Od lipca 2021 roku funkcjonuje wyłącznie w formie elektronicznej. Oznacza to, ze większość spraw możemy załatwić wyłącznie drogą elektroniczną z wykorzystaniem narzędzia umożliwiającego potwierdzenie tożsamości. KRS jest rejestrem jawnym. Co to oznacza? Jawność Krajowego Rejestru Sądowego przejawia się w tym, że […]

Czytaj więcej...

Sankcje za niezłożenie wniosku lub wymaganych dokumentów

Decydując się na założenie spółki lub dokonanie zmian w KRS należy pamiętać o obowiązku dopełnienia wszystkich formalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jakie sankcje za niezłożenie wniosku lub wymaganych dokumentów grożą przedsiębiorcom? W przypadku nieterminowego złożenia dokumentów lub wniosków sąd uprawniony jest do wezwania podmiotu oraz nałożenia grzywny. Warto podkreślić, że tego rodzaju grzywna może […]

Czytaj więcej...

Zmiany w spółce – rodzaje wpisów do KRS

Zmiany w spółce, a w zasadzie w jej strukturze organizacyjnej mogą dotyczyć wielu aspektów np. zmiana zarządu, zmiana siedziby firmy, zastawienie udziałów. Podczas dokonywania wszelkich zmian w spółce warto wiedzieć, od jakiego momentu one obowiązują. Można wyróżnić dwa momenty obowiązywania zmian jakimi są: od chwili wpisu deklaratoryjnego lub od chwili wpisu konstytutywnego. Zmiana obowiązująca od […]

Czytaj więcej...

Jakie funkcje pełni KRS?

W jakim celu powołano Krajowy Rejestr Sądowy? Jakie pełni funkcje? Na co warto zwrócić uwagę rejestrując podmiot w KRS? Funkcje Krajowego Rejestru Sądowego: 1. Dostarczanie informacji o potencjalnych partnerach biznesowych w celu sprawdzenia ich wiarygodności oraz uczciwości. W KRS znajdziemy takie informacje jak m.in.: – sytuacja finansowa podmiotu – sposób reprezentacji – dane o członkach […]

Czytaj więcej...