Aktualizacja po sprzedaży

O czym należy pamiętać dokonując sprzedaży udziałów spółki lub całego przedsiębiorstwa? Jak powinna przebiegać aktualizacja po sprzedaży spółki?

Obowiązkowe czynności jakie należy przeprowadzić mogą dotyczyć samej spółki (jej zarządu), byłego wspólnika lub aktualnego wspólnika.

Były wspólnik spółki po sprzedaży udziałów powinien pamiętać o sprawdzeniu czy podatek dochodowy występuje i ewentualnym jego zapłaceniu. Podstawę opodatkowania były wspólnik będzie musiał wyliczyć.

Nowy wspólnik musi zawiadomić zarząd spółki o nabyciu przez niego udziałów (pokazać umowę sprzedaży udziałów). Powinien on także dokonać w ciągu 14 dni opłaty podatku od czynności cywilno-prawnych (pcc-3) do Urzędu Skarbowego.

Zarząd spółki zobowiązany jest do zaktualizowania księgi udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz do dokonania zmian we wpisie Krajowego Rejestru Sądowego i przekazania do Sadu aktualnej listy wspólników. Zarząd powinien również  w ciągu 7 dni sprawdzić i ewentualnie dokonać aktualizacji wspólników w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.