Aktualizacja PKD w KRS

Aktualizacja PKD w KRS – jakie grożą konsekwencje za niedopełnienie formalności aktualizacyjnych? Kogo dotyczy obowiązek aktualizacji PKD w KRS?

Z tego artykułu dowiesz się:
1. Kogo dotyczy obowiązek aktualizacji PKD w KRS
2. Jak dokonać zgłoszenia aktualizacji PKD w KRS
3. Jakie są konsekwencje niezgłoszenia zmiany PKD w KRS

 

Obowiązek aktualizacji PKD dotyczy podmiotów, które posiadają wpis w rejestrze przedsiębiorców KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). Istotnie należy zaznaczyć, że obowiązek aktualizacji dotyczy równiez fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą.

Właściwe orkreślenie PKD podmiotu jest podstawowym elementem umowy spółki, aktu założycielskiego oraz statutu.

Dokonując zgłoszenia PKD w KRS należy posługiwać się oznaczeniami Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (odpowiednie oznaczenie na poziomie podklasy PKD decydujący o przeważającej działalności podmiotu).

Aktualizacja PKD w KRS:

  1. Wypełnienie formularza aktualizacyjnego oraz załącznika KRS-ZM.
  2. Dokonanie opłaty aktualizacyjnej.
  3. Wysłanie formularza aktualizacyjnego oraz dołączenie potwierdzenia dokonania opłaty na konto właściwego sądu.

Brak aktualizacji PKD w KRS konsekwencje:

  • postępowania przymuszające do wykonania obowiązku w terminie 7 dni
  • nałożenie grzywny na członków zarządu lub osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu