Aktualizacja listy wspólników KRS

Aktualizacja listy wspólników KRS to jeden z ważniejszych obowiązków osób prowadzących firmy wpisane do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego. Istotnie należy zaznaczyć, że niedopełnienie tego obowiązku może przyczynić się do wielu problemów i narazić spółkę na kary finansowe.

Aktualizacja listy wspólników KRS jest niezbędna po każdej zmianie w składzie wspólników oraz zmianie dotyczącej poszczególnych wspólników (zmiana nazwiska, zmiana podziału udziałów itp.).

Sporządzona aktualna lista wspólników powinna zostać podpisana przez wszystkich członków zarządu wraz z podaniem informacji w zakresie:

  • liczby udziałów
  • wartości nominalnej udziałów

Niedopełnienie obowiązku aktualizacji listy wspólników KRS podlega grzywnie do 20 000 zł.

Wszelkie dokumenty aktualizacyjne należy złożyć przez Internet w terminie 3 dni od złożenia wniosku do KRS.


W spółkach handlowych skład wspólników może się zmieniać – niezależnie do ilości zmian w spółkach należy pamiętać o obowiązku przeprowadzenia zmiany danych w KRS według określonych zasad.

Nowy wspólnik w spółce z o.o. może pojawić się w spółce na skutek:

  • sprzedaży istniejących udziałów przez dotychczasowego wspólnika na rzecz dotychczasowych wspólników lub na rzecz nowych wspólników
  • nabyciu istniejących udziałów od zmarłego wspólnika w drodze spadku
  • przejęciu udziałów wspólnika wyłączonego ze spółki
  • umorzeniu udziałów wspólnika wyłączonego ze spółki
  • objęcia nowo utworzonych udziałów w spółce.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje możliwość wykluczenia wspólnika ze spółki pod warunkiem przedstawienia odpowiednich powodów dokonania tej procedury.

Warto pamiętać o tym, że obecnie w KRS rozpatrywane są wyłącznie wnioski składane drogą elektroniczną – obowiązek opatrzenia ich profilem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym.

Zmiana wspólnika w spółce z o.o. wymaga:

  • dokonania zmian w księdze udziałów
  • przygotowania nowej listy wspólników
  • zmiany w umowie spółki (jeżeli pojawia się sytuacja podwyższenia kapitału zakładowego)

 


aktualizacja-listy-wspolnikow-krs

 

PRZEJDŹ DO KONTAKTU