Aktualizacja listy wspólników KRS

Aktualizacja listy wspólników KRS to jeden z ważniejszych obowiązków osób prowadzących firmy wpisane do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego. Istotnie należy zaznaczyć, że niedopełnienie tego obowiązku może przyczynić się do wielu problemów i narazić spółkę na kary finansowe.

Aktualizacja listy wspólników KRS jest niezbędna po każdej zmianie w składzie wspólników oraz zmianie dotyczącej poszczególnych wspólników (zmiana nazwiska, zmiana podziału udziałów itp.).

Sporządzona aktualna lista wspólników powinna zostać podpisana przez wszystkich członków zarządu wraz z podaniem informacji w zakresie:

  • liczby udziałów
  • wartości nominalnej udziałów

Niedopełnienie obowiązku aktualizacji listy wspólników KRS podlega grzywnie do 20 000 zł.

Wszelkie dokumenty aktualizacyjne należy złożyć przez Internet w terminie 3 dni od złożenia wniosku do KRS.

 


aktualizacja-listy-wspolnikow-krs