Aktualizacja adresów do doręczeń wspólników i członków zarządu spółki

Aktualizacja adresów do doręczeń wspólników i członków zarządu

Aktualizacja adresów do doręczeń wspólników i członków zarządu to jeden z podstawowych zadań, które powinnyć zostać wypełnione we właściwym terminie.

Przedsiębiorcy prowadzący firmę w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinni pamiętać, że za nieprawidłowe dane widniejące w KRS sąd stosuje kary w postaci grzywny lub – w wyjątkowych sytuacjach – karę pozbawienia wolności.

 

 

 

Masz pytania?

Adres do doręczeń – co powinniśmy o nim wiedzieć?

Adres do doręczeń to adres, pod który sąd może wysyłać pisma, dokumenty oraz wezwania. Warto zaznaczyć, że błędnie podany adres może skutkować tym, że pismo nie zostanie doręczone. Istotne tutaj jest, że sąd w wielu przypadkach traktuje wysłane pismo jako odebrane nawet, gdy nie ma potwierdzenia odbioru przesyłki.

Aktualizacja adresów do doręczeń wspólników i członków zarządu spółki – jak dopełnić procedury?

1. Jakie dokumenty są potrzebne do dokonania zmiany danych w KRS?

W celu dokonania aktualizacji adresów do doręczeń należy przygotować i złożyć odpowiednie dokumenty – pismo przewodnie oraz podpisane oświadczenie o zmianie adresu konkretnego członka zarządu.

2. Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty obecnie składa się do KRS wyłącznie w formie elektronicznej (zmiana od lipca 2021 roku). Istnieje możliwość złożenia dokumentów przez portal:

  • S24
  • PRS

3. Czas aktualizacji danych – po jakim czasie dane będą widoczne w KRS?

Czas dokonania zmian przez KRS uzależniony jest od pracy sądu. Z tego powodu warto zadbać o szybką i sprawną aktualizację danych w KRS, co gwarantuje poprawność złożonych wniosków w systemie.

 

Przeczytaj także:

Wykreślenie prokurenta z KRS

Zbycie udziałów do 10%